Audio Notch Filter For lydfrekvenser 100Hz - 10KHz

Beskrivelse:
En variabel hakk filter med både høy og lav pass filter.

hakk filter

Merknader
Ved første øyekast ser denne kretsen ganske sammensatt ut, men kan når den er brutt ned, deles i høydpasnings- og lavpasningsfilterdeler fulgt av en summerende forsterker med en forsterkning på rundt 20 ganger. Forsyningsskinnespenning er +/- 9V DC. Kontrollene kan også justeres for bruk som båndstoppfilter (filter) eller båndpassfilter.